Start-up City Groningen

Locatie

Groningen

Markt

Werken

Jaar

2018

Op het Zernike Campus aan de Kadijk is een nieuw ondernemersfaciliteit gebouwd, genaamd Start-up City. Start-up City is een ondernemersfaciliteit waar start-ups een plek hebben om hun bedrijf te ontwikkelen, waar kennisinstellingen samenwerken met ondernemers om een excellent ondernemersklimaat te creëren en waar bedrijven uit de regio of elders vandaan kunnen onderzoeken, of vestiging op Campus Groningen een goede stap is. Kortom, een plek waar ondernemerschap, onderwijs en onderzoek samenkomen.

De Huisvesting van de Start-up City is gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 bestond uit  54 modulaire eenheden welke voorgeproduceerd zijn. Fase 2 bestond uit een elementensysteem aangevuld met de verplaatsing van een bestaand gebouw. Zo komt in dit project de kracht naar voren middels het produceren van nieuwe modules, het verplaatsen van bestaande gebouwen en het creëren van maatwerk middels elementenbouw.

In het totale pand bevinden zich o.a. kantoren en ruimtes voor de huurders, maar ook een multifunctionele hal welke wordt gebruikt ten behoeve van het onderwijsprogramma. Deze hal is voorzien van break-out ruimten voor studenten om opdrachten uit te werken. In het bovenste gedeelte van het gebouw heeft omroeporganisatie OOG TV zijn intrek genomen.

Ontmoeting en interactie tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek is van vitaal belang, dus een horecagelegenheid mag niet ontbreken. Mede daarom is er ook een horecafaciliteit in de Huisvesting opgenomen.