Semipermanente scholen Drachten

Locatie

Drachten

Markt

Onderwijs

Jaar

2018

Hierbij een mooi voorbeeld van 2 modulaire gebouwen welke als gevolg van een scholencarrousel in De Venen te Drachten als semipermanente schoolgebouwen zijn gerealiseerd.

Voor de Barte, welke nu doorgaat onder de naam “OBS de Pionier”, geldt dat de wijkschool gebouwd en ingedeeld is volgens het moderne toekomstgerichte onderwijsconcept. Hiervoor is een schoolgebouw ontwikkeld welke compleet en flexibel is waarbij indien nodig het klassikaal lokalensysteem losgelaten kan worden en de huisvesting eenvoudig uitgebreid kan worden in de toekomst.

Voor de NT2-school, nu bekend als “OBS de Vlinderboom” is juist gekozen voor een rustig en overzichtelijk gebouw aangezien veel kinderen getraumatiseerd kunnen zijn in verband met hun vluchtelingenachtergrond. Het is daarom van belang geweest om bij de indeling rekening te houden dat er veel zicht is op de kinderen, onder meer vanuit de directie en IB-kamer. Tevens is een ruim en open schoolplein gerealiseerd zodat kinderen vrij kunnen spelen.

Beide schoolgebouwen zijn gebouwd conform de eisen “Frisse scholen klasse B” en bestaan uit meer dan 800 m2 per gebouw met diverse groepsruimten, speellokalen en leerpleinen met de daarbij behorende nevenfuncties.